Tegendraads

Veelzijdigheid is mijn specialisme, roep ik wel eens.

Iedereen die mij een beetje kent, weet dat het dankzij mijn associatief brein een grote uitdaging is om me bij mijn onderwerp te houden. Daardoor weet ik over heel veel een beetje,  heb over van alles een beetje mening, kan van alles een beetje en bezie de wereld en mezelf vanuit diverse gezichtspunten.

Al jaren zit het mij dwars dat deze webstek alleen over Klikokunst zou moeten gaan.

Dus ga ik tegendraads.

Ik wil over meer van mijn ‘alles’ schrijven. En natuurlijk doe ik dat voor mezelf ook al, maar ik heb nog een behoefte: gelezen worden. Meldingsdrang? Verlangen naar het spotlicht? Vertel het mij maar. Ik stap over de gêne heen. Ik ben een rete-interessant mens, met een hoop levenservaring!

Hieronder een aantal onderwerpen toegelicht waar ik series blogs over aan het schrijven ben. Onregelmatig simultaan natuurlijk, want het moet niet te saai worden.

Patchwork Personality

Alles wat te maken heeft met mijn veelzijdigheid. Veel stukjes voor de uiteindelijke lappendeken zijn nog niet aan andere verbonden, een aantal ook wel. Gaat over diverse interne persoonlijkheden, maar ook schijnbaar onverenigbare meningen. Onder deze noemer ook:

Lothgevallen

In 2008 overviel mij een depressie. Ik zat op de bank en speelde online spelletjes. Ik had Geen Zin. Op een goede dag schreef ik dat op. Een serie van 6 stukjes over hoe Geen Zin langzaam plaatsmaakt voor Kwilt.
(In 2008/2009 online gepubliceerd op http://lothslot.blogspot.nl/)

Plantjes vertellen

Ik heb plantjes nodig voor de zuurstof, en de plantjes hebben mij nodig voor de koolstofdioxide. Tijdens deze nuttige uitwisseling vertellen de plantjes verhalen….

Dematerialiseren

Het huis is te vol, dus moet er ontspuld worden. Maar dat gaat niet zonder herinneringen vast te leggen.